Syntakt

Syntakt

10835 kr
Lagerstatus: I lager

Beskrivning

Möt maskinerna

Det finns 35 ljudgenererande maskiner att använda, som täcker ett brett utbud av trumljud och melodiska ljud. Vissa maskiner har omarbetats från Analog Rytm och Model:Cycles, med djupare ljudkontroll för de senare, medan andra är helt nya.

För att du ska kunna skapa och anpassa ditt ljud har vi sett till att du har en uppsättning parameterkontroller som är skräddarsydda för varje maskin. De låter dig snabbt justera karaktären för varje typ av ljud och visar dig bara de relevanta alternativen. Omfattande utan att vara överväldigande. Släpp loss med analog eller digital overdrive, beroende på vilka spår du spelar med.

Grafiken spelar också sin roll, med massor av animerade ikoner som ger visuell vägledning och extra klarhet om hur varje parameter påverkar ljudet. Glädjen i tweaking borde trots allt inte bara vara för öronen.

Specifications

Digital track features (×8)

 • 10 × selectable machine
  • 1 × Bass drum
  • 2 × Snare drum
  • 1 × Cymbal/hihat
  • 1 × Percussion
  • 1 × Clap
  • 4 × Tonal synth
 • 1 × digital overdrive per track
 • 1 × digital multimode filter per track
 • 1 × digital base-width filter per track
 • 2 × assignable LFOs per track
 • Switchable to MIDI machine
 • Analog Drum track features (×3)
 • 15 × selectable machine
  • 6 × Bass drum
  • 4 × Snare drum
  • 2 × Rimshot
  • 1 × Dual VCO synth
  • 1 × Impulse
  • 1 × Noise generator
 • 1 × analog overdrive per track
 • 1 × analog multimode filter per track
 • 2 × assignable LFOs per track
 • Switchable to MIDI machine

Analog Cymbal track features (×1)

 • 12 × selectable machine
  • 5 × Hihat
  • 3 × Cymbal
  • 2 × Cowbell
  • 1 × Impulse
  • 1 × Noise generator
 • 1 × analog overdrive per track
 • 1 × analog multimode filter per track
 • 2 × assignable LFOs per track
 • Switchable to MIDI machine

FX track features (×1)

Delay and reverb automation

 • Analog stereo overdrive
 • Analog stereo multimode filter
 • 2 × assignable LFOs
 • Assignable to each track
 • External in

Performance features

 • 1 × Retrig modifier
 • 1 × Velocity modifier
 • 2 × Assignable trig modifiers
 • Keyboard mode with 36 different scales

MIDI Machine features

 • 4 note polyphony per step
 • 8 × assignable CC controls
 • 1 × assignable LFOs per track

Sequencer features

 • 64 steps per pattern and track
 • Individual pattern length per track
 • Individual time scale multiplier per track
 • Parameter locks
 • Trig conditions & trig chance
 • Retrig
 • Micro timing

Send effects

 • Delay
 • Reverb

Hardware

 • 128 × 64 pixel OLED screen
 • 2 × ¼” impedance balanced audio out jacks
 • 2 × ¼” audio in jacks
 • 1 × ¼” stereo headphone jack
 • 48 kHz, 24-bit D/A and A/D converters
 • Hi-Speed USB 2.0 port
 • MIDI In/Out/Thru with DIN Sync out

Physical specifications

 • Sturdy steel casing
 • Dimensions: W 215 × D 176 × H 63 mm (8.5″ × 6.9″ × 2.5″) (including knobs and feet)
 • Weight: approximately 1.53 kg (3.6 lbs)
 • 100 × 100 mm VESA mounting holes. Use M4 screws with a max length of 7 mm.

Miscellaneous

 • Overbridge enabled
 • Class Compliant USB Audio
 • External Input mixer
 • 3 year Elektron warranty

Included in the box

 • Power Supply PSU-3c
 • Elektron USB cable
 • Quick Guide
 • Exclusive artwork & epic stickers
 
  Streckkod: 7350049240749

  Engelska

  •  :

   Meet the machines

   There are 35 sound-generating machines to call on, covering a wide range of drum and melodic sounds. Some machines have been reimagined from Analog Rytm and Model:Cycles, with deeper sound control for the latter, while others are entirely new to the world.

   For you to create and personalize your sound, we’ve made sure you’ve got a set of parameter controls tailor-made for each machine. They let you quickly tweak the nature of each type of sound, showing you just the relevant options. Comprehensive without being overwhelming. Let loose with analog or digital overdrive, depending on the tracks you’re playing with.

   The graphics more than play their part too, with plenty of animated icons offering visual guidance and extra clarity on how each parameter affects the sound. The joys of tweaking shouldn’t only be for the ears after all.

   Specifications

   Digital track features (×8)

   • 10 × selectable machine
    • 1 × Bass drum
    • 2 × Snare drum
    • 1 × Cymbal/hihat
    • 1 × Percussion
    • 1 × Clap
    • 4 × Tonal synth
   • 1 × digital overdrive per track
   • 1 × digital multimode filter per track
   • 1 × digital base-width filter per track
   • 2 × assignable LFOs per track
   • Switchable to MIDI machine
   • Analog Drum track features (×3)
   • 15 × selectable machine
    • 6 × Bass drum
    • 4 × Snare drum
    • 2 × Rimshot
    • 1 × Dual VCO synth
    • 1 × Impulse
    • 1 × Noise generator
   • 1 × analog overdrive per track
   • 1 × analog multimode filter per track
   • 2 × assignable LFOs per track
   • Switchable to MIDI machine

   Analog Cymbal track features (×1)

   • 12 × selectable machine
    • 5 × Hihat
    • 3 × Cymbal
    • 2 × Cowbell
    • 1 × Impulse
    • 1 × Noise generator
   • 1 × analog overdrive per track
   • 1 × analog multimode filter per track
   • 2 × assignable LFOs per track
   • Switchable to MIDI machine

   FX track features (×1)

   Delay and reverb automation

   • Analog stereo overdrive
   • Analog stereo multimode filter
   • 2 × assignable LFOs
   • Assignable to each track
   • External in

   Performance features

   • 1 × Retrig modifier
   • 1 × Velocity modifier
   • 2 × Assignable trig modifiers
   • Keyboard mode with 36 different scales

   MIDI Machine features

   • 4 note polyphony per step
   • 8 × assignable CC controls
   • 1 × assignable LFOs per track

   Sequencer features

   • 64 steps per pattern and track
   • Individual pattern length per track
   • Individual time scale multiplier per track
   • Parameter locks
   • Trig conditions & trig chance
   • Retrig
   • Micro timing

   Send effects

   • Delay
   • Reverb

   Hardware

   • 128 × 64 pixel OLED screen
   • 2 × ¼” impedance balanced audio out jacks
   • 2 × ¼” audio in jacks
   • 1 × ¼” stereo headphone jack
   • 48 kHz, 24-bit D/A and A/D converters
   • Hi-Speed USB 2.0 port
   • MIDI In/Out/Thru with DIN Sync out

   Physical specifications

   • Sturdy steel casing
   • Dimensions: W 215 × D 176 × H 63 mm (8.5″ × 6.9″ × 2.5″) (including knobs and feet)
   • Weight: approximately 1.53 kg (3.6 lbs)
   • 100 × 100 mm VESA mounting holes. Use M4 screws with a max length of 7 mm.

   Miscellaneous

   • Overbridge enabled
   • Class Compliant USB Audio
   • External Input mixer
   • 3 year Elektron warranty

   Included in the box

   • Power Supply PSU-3c
   • Elektron USB cable
   • Quick Guide
   • Exclusive artwork & epic stickers
  Andra varor från samma fabrikat
 • 425 kr
 • 495 kr
 • 495 kr
 • 85 kr