Streichfett

2930 kr

Beskrivning

Stråk-synt med klassiskt sound från 70- och 80-talets stråkmaskiner. Dubbel ljudmotor som ger polyfonisk stråksektion och monofonisk solosektion. Effekter som Phaser och Reverb och tolv platser för att spara ljud. Förpackad i ett litet smidigt desktop-format!

Streichfett kombinerar det bästa av de tidigare utdöda arterna av strängsyntetiserare från 70-talet och början av 80-talet. Dess dubbla engine har ett fullt polyfoniska strängar sektion och en åtta röst solo avsnitt, vilket är nödvändigt för att återskapa hur vuxenfilmer lät trettio år sedan. Ensemble-effekten hanterar smörjning av strängavsnittet, medan avsnittet Effekter lägger till justerbar Phaser och Reverb. Dessutom kan animeringseffekten användas för att modulera strängregistreringen, vilket möjliggör spektakulära ljudmorphs.

Solosektionen förskjutna förinställningar som heter Bass, E-Piano eller Clavi, och precis som i din typiska strängmaskin har ljudet lite att göra med det namnet. Istället är dessa skimrande och lite perkussiva ljud som blandar bra med strängdelen. Även om användargränssnittet är enkel och lätt att förstå, kontrollerar det en ganska komplex engine som är kapabel att leverera rik och krämig pads skillnad från alla andra instrument. Tolv patchar kan lagras och väljas i minnesdelen. USB och MIDI är naturligtvis inbyggd.

Funktioner

 • Polyfonisk stråksektion med Violin, Viola, Cello, Brass, Orgel och kör
 • Lägg på andra lager med Violin/Viola
 • Ensemble-effekt för stråksektionen
 • Envelopegenerator med Crescendo och Release
 • Monofonisk solosektion med bas, elpiano, Clavi, synt och Pluto-ljud
 • Tremolo för solosektionen
 • Effekter som Animate, Phase och Reverb
 • Layer eller Split för solosektionen
 • Dedikerad volymratt för att ställa balansen mellan Layer och Split
 • Tolv platser för att spara ljud

Kontroller

 • Volympott
 • Strängavsnitt med ekologisk förinställning välj, Crescendo och Release
 • 3-state Octave switch (Bas/Båda/8va)
 • 3-läges ensemblelägesbrytare
 • Tryckknapp för ensembleeffekt
 • Solo-sektion med organiskt sololjud
 • Tremolo
 • 3-tillståndsdelningsbrytare (låg/lager/hög)
 • 2 tillstånds upprätthåller switch
 • Balanseradpott
 • Effektavsnitt med 3-tillståndsbrytare (kör/fas/animera)
 • Effektdjuppott
 • 3-lägesbrytare för minnesbankposition (A, B, C)
 • 4 tryckknappar för programnummer (1 till 4)

Anslutningar

 • Stereoljudutgång (Vänster / Stereo, Höger / Mono)
 • Hörlurar ut
 • USB MIDI
 • MIDI in / ut
* texten är översatt från Engelska till Svenska med AI
 
 • Mått (BxDxH): 185.00 x 185.00 x 65.00 mm

Engelska

 •  :

  Streichfett combines the best of the previously extinct species of String Synthesizers of the 70s and early 80s. Its dual sound engine features a fully polyphonic strings section and an eight voice solo section, which is essential for recreating how adult movies sounded thirty years ago. The Ensemble Effect handles lubrication of the String Section, while the Effects section adds adjustable Phaser and Reverb. Additionally, the Animate Effect can be used to modulate the strings registration, allowing spectacular sound morphs.

  The Solo Section offset presets named Bass, E-Piano or Clavi, and just like in your typical string machine, the sound has little to do with that name. Instead, these are shimmering and slightly percussive sounds that blend well with the string section.

  Although the User Interface is simple and easy to comprehend, it controls a rather complex sound engine which is capable to deliver rich and creamy pads unlike any other instrument.

  Waldorf Streichfett Desktop String Synthesizer Features

  Specifications

  • 128 voice fully polyphonic Strings section
  • Continuous morphing of Violin, Viola, Cello, Brass, Organ, Choir and more Registrations
  • Animate Effect for Modulation of Strings Registration
  • Ensemble Effect for Strings
  • Eight voice polyphonic Solo section
  • Layer/Split for Solo section
  • Continuous morphing of Bass, E-Piano, Clavi, Synth, and Pluto for Solo Tone
  • Tremolo for Solo section
  • Phaser
  • Reverb
  • 12 programmable patches
  • Stereo output
  • Headphone output
  • USB
  • MIDI in/out

  Controls

  • Volume Pot
  • Strings Section with organic preset select, Crescendo and Release pots
  • 3-state Octave switch (Base/Both/8va)
  • 3-state Ensemble Mode switch
  • Ensemble Effect pushbutton
  • Solo Section with organic solo sound select pot
  • Tremolo pot
  • 3 state split switch (low/layer/high)
  • 2 state sustain switch
  • Balance pot
  • Effect Section with 3 state switch (Chorus/Phase/Animate)
  • Effect Depth pot
  • 3 state switch for memory bank position (A, B, C)
  • 4 pushbuttons for program number (1 to 4)

  Connections

  • Stereo Audio out (Left/Stereo, Right/Mono)
  • Headphone out
  • USB MIDI
  • MIDI in/out